Thư viện Lạc Hồng
Giám đốc và những quy định cần biết

Ký hiệu xếp giá
346.079 597TK
Dewey
346.079 597
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
916tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/09/2004 04:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Thnàh lập, giải thể, phá sản các loại hình doanh nghiệp Chương 2: Những quy định về kế toán , kiểm toán và khấu hao tài sản cố định Chương 3: Các quy định về thuế Chương 4: Chế độ quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Chương 5: Các quy định về đầu tư Chương 6: Các quy định về thương mại và XNK Chương 7: Các quy định về pháp luật hợp đồng Chương 8: Các quy định về nhà, đất Chương 9: Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế Chương 10: Xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002928  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 831