Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống các văn bản pháp quy về lao động xã hội : tập 1 : chính sách lao động việc làm

Ký hiệu xếp giá
344.01CH312S
Dewey
344.01
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2001
Mô tả
741tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/09/2004 04:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Các văn bản về việc làm và chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm Phần 2: Văn bản cho vay vốn từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm Phần 3: Văn bản về hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm Phần 4: Văn bản về dạy nghề và học nghề Phần 5: Văn bản về đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Phần 6: Văn bản về người nước ngoài làm việc tại VN Phần 7: Văn bản về Chính sách khuyến khích lao động ở các cơ sở SX của thương binh và người tàn tật Phần 8: Chính sách đối với lao động nữ Phần 9: Chính sách đối với lao động trong các doanh nghiệp bị phá sản Phần 10: Chính sách đối với lao động trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017903  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 697