Thư viện Lạc Hồng
Văn phạm tiếng Pháp thông dụng

Ký hiệu xếp giá
440.5 Va-D
Dewey
440.5
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1998
Mô tả
327tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Pháp
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/09/2004 11:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Tổng quát Phần 2: Từ câu đến văn bản Phần 3: Phần phụ thêm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003463  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 151