Thư viện Lạc Hồng
Văn phạm Pháp văn thực hành

Ký hiệu xếp giá
440.5 Va-H
Dewey
440.5
Xuất bản
1. - Đồng Nai: Đồng Nai, 1998
Mô tả
590tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Pháp
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/09/2004 03:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Chú ý về cách phát âm 2. Câu và mệnh đề - phạm vi của danh từ 3. Sự tương hợp của đồng vị ngữ và của tính từ, thuộc từ 4. Số lượng, cấp độ 5. Đại từ sở hữu 6. Các từ nghi vấn và tán thán 7. Đại từ nghi vấn 8. Đại từ tán thán 9. Tính từ và đại từ được gọi là bất định 10. Phạm vi của động từ 11. Các sử dụng lối và thì 12. Trạng từ chỉ thời gian 13. trạng từ chỉ hậu quả 14. ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003464  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1949