Thư viện Lạc Hồng
Ngữ pháp văn bản tiếng Pháp

Ký hiệu xếp giá
440.5 Ng-P
Dewey
440.5
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Đồng Nai: Đồng Nai, 2000
Mô tả
220tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Pháp
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/09/2004 03:20 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Khám phá các loại hình văn bản Phần 2: Sự cố kết của văn bản Phần 3: Sự nhất quán của văn bản Phần 4: Bài tập Phần 5: Phụ lục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003465  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1482