Thư viện Lạc Hồng
한국어 3

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
2. - Hàn Quốc: [주]문진미디어, 2009
Mô tả
301tr ; 29 cm
ISBN
9788953905740
Ngôn ngữ
Hàn
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/10/2017 02:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 462