Thư viện Lạc Hồng
Ngữ pháp tiếng Pháp thực hành: Bài tập

Ký hiệu xếp giá
440.5 Ng-H
Dewey
440.5
Xuất bản
1. - H.: Thanh Hóa, 2001
Mô tả
215tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Pháp
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/09/2004 03:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Thì hiện tại ở thể trực thuyết cách être và avoir Chương 2: Thì hiện tại ở thể trực thuyết cách Chương 3: Câu nghi vấn Chương 4: Câu phủ định Chương 5: Diễn tả thời gian Chương 6: Diễn tả nơi chốn Chương 7: Danh từ và mạo từ Chương 8: Những tính từ chỉ định và những tính từ sở hữu Chương 9: Tính từ thuộc phẩm chất Chương 10: Sự so sánh Chương 11: Mạo từ bộ phận và chất lượng Chương 12: Đại từ nhân xưng bổ ngữ Chương 13: Đại từ liên hệ qui và que Chương 14: Thì tương lai gần Chương 15: THì quá khứ kép Những bài kiểm tra
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003469  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 576