Thư viện Lạc Hồng
Writing

Ký hiệu xếp giá
808.02T8222w
Dewey
808.02
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1996
Mô tả
172tr ; 25 cm
ISBN
9780194371414
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết
Ngày cập nhật
18/09/2004 03:52 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: explanation; demonstration; exploration.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000769  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1159