Thư viện Lạc Hồng
Britain: for learners of English

Ký hiệu xếp giá
428.24 O27b 2009
Dewey
428.24
Xuất bản
2. - Oxford University Press, 2009
Mô tả
224tr ; 28 cm
ISBN
9780194306447
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/10/2017 08:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides the historical and cultural background to British society and institutions such as the NHS and the BBC as well as an insight into the private daily life of the British people. Students are encouraged to think about the cultural issues raised and to make comparisons with their own culture.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018129  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 486