Thư viện Lạc Hồng
Becoming a translator: an introduction to the theory and practice of translation

Ký hiệu xếp giá
418.02R6595
Dewey
418.02
Xuất bản
2. - Routledge, 2012
Mô tả
230tr ; 24 cm
ISBN
9780415615907
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/10/2017 10:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Fusing theory with advice and information about the practicalities of translating, Becoming a Translator is the essential resource for novice and practicing translators. The book explains how the market works, helps translators learn how to translate faster and more accurately, as well as providing invaluable advice and tips about how to deal with potential problems, such as stress.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018136  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 788