Thư viện Lạc Hồng
Microsoft Office Excel 2010: phần nền tảng

Ký hiệu xếp giá
005.52M6267e
Dewey
005.52
Xuất bản
1. - Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả
126tr ; 28 cm
ISBN
9786045809303
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/10/2017 09:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các vấn đề: những đặc điểm mới của Microsoft Excel 2010, làm quen với trang tính trong Microsoft Excel 2010, thực hiện tính toán trong sổ tính Excel, chỉnh sửa sổ tính Excel, định dạng trong sổ tính Excel, thiết lập in trong sổ tính excel, quản lý sổ tính Excel.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018128  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 520