Thư viện Lạc Hồng
Microsoft Office PowerPoint 2010: phần nền tảng

Ký hiệu xếp giá
005.52M6267p
Dewey
005.52
Xuất bản
1. - Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả
93tr ; 28 cm
ISBN
8934986099739
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/10/2017 09:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các vấn đề: đặc điểm mới của Powerpoint 2010, khám phá Powerpoint 2010, làm việc với các slide, làm việc với văn bản trong slide, định dạng slide, nâng cao giao diện trình chiếu bằng các thành phần trực quan đơn giản, đánh giá và hoàn thiện bản trình chiếu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018125  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 709