Second language acquisition

Ký hiệu xếp giá
401.93 E476s
Dewey
401.93
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1997
Mô tả
147tr ; 19 cm
ISBN
9780194372121
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Ngày cập nhật
20/09/2004 09:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction: describing and explaining L2 acquisition; the nature of learner language; interlanguage; social aspects of interlanguage; discourse aspects of interlanguage; psycholinguistic aspects of interlanguage; linguistic aspects of interlanguage; individual differences in L2 acquisition; instruction and L2 acquisition.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000667  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 548