Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình tài chính tiền tệ

Ký hiệu xếp giá
332.401G434 2015
Dewey
332.401
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả
456tr ; 30 cm
ISBN
9786049221385
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tài chính, tiền tệ, ngân hàng, bảo hiểm
Ngày cập nhật
20/10/2017 03:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này trình bày những nội dung sau: tiền tệ và lưu thông tiền tệ; đại cương về tài chính; một số vấn đề cơ bản về tín dụng và lãi suất; tài chính công; tài chính doanh nghiệp; các trung gian tài chính; hệ thống ngân hàng và những nội dung cơ bản về ngân hàng trung ương; ngân hàng thương mại; bảo hiểm; cũng cầu tiền tệ; lạm phát và chính sách tiền tệ quốc gia; thị trường tài chính; tài chính quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  41 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018144  Còn  Rỗi          
100018270  Còn  Rỗi          
100018271  Còn  Rỗi          
100018272  Còn  Rỗi          
100018273  Còn  Rỗi          
100018788  Còn  Rỗi          
100018789  Còn  Rỗi          
100018790  Còn  Rỗi          
100018792  Còn  Rỗi          
100018793  Còn  Rỗi          
100018794  Còn  Rỗi          
100018795  Còn  Rỗi          
100018796  Còn  Rỗi          
100018797  Còn  Rỗi          
100018798  Còn  Rỗi          
100018799  Còn  Rỗi          
100018800  Còn  Rỗi          
100018801  Còn  Rỗi          
100018802  Còn  Rỗi          
100018803  Còn  Rỗi          
100018804  Còn  Rỗi          
100018805  Còn  Rỗi          
100018806  Còn  Rỗi          
100018807  Còn  Rỗi          
100018808  Còn  Rỗi          
100018809  Còn  Rỗi          
100018810  Còn  Rỗi          
100018811  Còn  Rỗi          
100018812  Còn  Rỗi          
100018813  Còn  Rỗi          
100018815  Còn  Rỗi          
100018816  Còn  Rỗi          
100018817  Còn  Rỗi          
100018818  Còn  Rỗi          
100018819  Còn  Rỗi          
100018820  Còn  Rỗi          
100018821  Còn  Rỗi          
100018822  Còn  Rỗi          
100018823  Còn  Rỗi          
100018824  Còn  Rỗi          
100018814  Còn  Đang mượn  118000090  Võ Thị Ngọc Linh  27/02/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1378