Thư viện Lạc Hồng
Psycholinguistics

Ký hiệu xếp giá
401.9S432p
Dewey
401.9
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1998
Mô tả
135tr ; 19 cm
ISBN
9780194372138
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh, tâm lý học
Ngày cập nhật
20/09/2004 09:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction; acquisition: when I was a child, I spoke as a child; production: putting words in one's mouth; comprehension: understanding what we hear and read; dissolution: language loss.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000665  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 995