Thư viện Lạc Hồng
Quản trị rủi ro doanh nghiệp: tiếp cận theo khung tích hợp của COSO

Ký hiệu xếp giá
658.155 N5767q 2016
Dewey
658.155
Xuất bản
1. - H.: Hồng Đức, 2016
Mô tả
304tr ; 24 cm
ISBN
9786048696412
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/10/2017 10:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày những nội dung sau: tổng quan về quản trị rủi ro doanh nghiệp; môi trường nội bộ doanh nghiệp; xác định những mục tiêu; nhận diện biến cố; đánh giá rủi ro; đối phó với rủi ro; các hoạt động kiểm tra; giám sát; thông tin và truyền thông; quản trị rủi ro chiến lược; quản trị rủi ro hoạt động; quản trị rủi ro tuân thủ; quản trị rủi ro về báo cáo tài chính; một số kỹ thuật đánh giá rủi ro; các công cụ phái sinh được sử dụng để quản trị rủi ro.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018266  Còn  Đang mượn  NV0000093  Nguyễn Thị Bạch Tuyết  16/03/2020 
100018120  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1503