Thư viện Lạc Hồng
Active Listening: Expanding

Ký hiệu xếp giá
421.5Listen
Dewey
421.5
Xuất bản
1. - Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
341tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/09/2004 10:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Unit 1: Before you begin: Getting ready to listen and learn Unit 2: Sights and sounds Unit 3: Pirates and such Unit 4: Dating Unit 5: A broad view of health Unit 6: Advertising Unit 7: Superstitions Unit 8: Communication and culture Unit 9: People's best friends Unit 10: Mind your manners! Unit 11: Tales from the past Unit 12: Decision Unit 13: Your type of Personality Unit 14: You've got to have art Unit 15: I wonder how that works Unit 16: A matter of values Unit 17: Food for thought Unit 18: We mean business Unit 19: Everything we know is wrong Unit 20: Poetry
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003436  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1163