Thư viện Lạc Hồng
Language play, language learning

Ký hiệu xếp giá
401.4C7714l
Dewey
401.4
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2000
Mô tả
205tr ; 24 cm
ISBN
9780194421539
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Ngày cập nhật
20/09/2004 10:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The interlocking levels; Theories and explanations; Language learning.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000751  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 509