Thư viện Lạc Hồng
Plant physiology

Ký hiệu xếp giá
571.2 T135p
Dewey
571.2
Xuất bản
4. - USA: Sinauer Associates, 2006
Mô tả
764tr ; 29 cm
ISBN
9780878938568
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/11/2017 10:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The fourth edition of this established text returns better than ever to provide plant science students with a fresh, colourful textbook, suitable for a variety of academic levels. New contributing authors, updates on the latest research, along with a brand new chapter on Brassinosteroids and sharper artwork keep this textbook fresh and up-to-date, making it the ideal choice for a range of Botany and Plant Science students.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002291  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1317