Thư viện Lạc Hồng
Biofuels: production, application and development

Ký hiệu xếp giá
333.9539S433b
Dewey
333.9539
Xuất bản
2009
Mô tả
237tr ; 25 cm
ISBN
9781845935924
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/11/2017 11:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This textbook explores the production of biofuels as alternatives to fossil fuels, focusing on the technological issues that need to be addressed for any new fuel source. Each type of biofuel currently in production is considered in detail, covering the benefits and problems with production and use and the potential for biological material to provide sufficient energy for the world's population - the principles on which future fuel development are based.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018220  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1372