Thư viện Lạc Hồng
Britain in close-up

Ký hiệu xếp giá
306.0941M4788b
Dewey
306.0941
Xuất bản
Harlow: Longman, 1999
Mô tả
208tr ; 27 cm
ISBN
9780582328266
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/11/2017 03:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This full-colour study of contemporary Britain examines aspects of British society from government and politics, to culture and style.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018230  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 827