Thư viện Lạc Hồng
高橋書店 ビジネス文書の書き方とマナー

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
2007
Mô tả
319tr ; 21 cm
ISBN
9784471191146
Ngôn ngữ
Hàn
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/11/2017 04:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1803