Thư viện Lạc Hồng
Organic coatings: science and technology

Ký hiệu xếp giá
667.9 O681 2007
Dewey
667.9
Xuất bản
3. - Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2007
Mô tả
722tr ; 27 cm
ISBN
9780471698067
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/11/2017 04:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Third Edition brings acclaimed textthoroughly up to date with the latestorganic coatings technology Organic Coatings, Third Edition is an unparalleled reference and text for organic coatings technology and its myriad applications. It begins with discussions of key principles of coatings, then thoroughly explores raw materials, physical concepts, formulations, and applications. Scientists, engineers, and paint formulators all gain a deeper understanding of the principles underlying the technology and learn how to use these principles in the development, production, and application of organic coatings. The four authors, all leading industry experts, offer a unique approach to the topic that correlates the empirical technology of coatings with the underlying science.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018240  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1995