Thư viện Lạc Hồng
Thuật ngữ Dược khoa

Ký hiệu xếp giá
615.03 N5767t 2010
Dewey
615.03
Xuất bản
H.: Văn hóa thông tin, 2010
Mô tả
277tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/11/2017 05:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này trình bày kiến thức rất căn bản của ngành Dược. Bên cạnh đó, các thuật ngữ được trình bày ở dạng tiếng Việt (tiếng Anh - tiếng Pháp) nên có thể phục vụ cho việc đọc và tham khảo các sách nước ngoài dùng cho các đối tượng trong ngành y tế cũng như ngoài ngành.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018253  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1005