Thư viện Lạc Hồng
Hóa lý dược: sách đào tạo dược sĩ đại học

Ký hiệu xếp giá
615.19D6313h 2011
Dewey
615.19
Xuất bản
1. - H.: Y học, 2011
Mô tả
255tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
dược học, hoá lí
Ngày cập nhật
05/11/2017 08:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này có 7 chương, gồm 13 bài lý thuyết, ứng với 3 đơn vị học trình, dành cho sinh viên đại học dược trong giai đoạn hai. Cấu trúc của từng bài gồm: mục tiêu, nội dung và câu hỏi lượng giá cho sinh viên tự kiểm tra.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018261  Thất lạc            
100019390  Còn  Rỗi          
100019391  Còn  Rỗi          
100019392  Còn  Rỗi          
100019393  Còn  Rỗi          
100019394  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1232