Thư viện Lạc Hồng
Tiếng Anh dùng cho công nhân kỹ thuật ngành xây dựng : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
428.690 Ti-D
Dewey
428.690
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2001
Mô tả
204tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/09/2004 03:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Lesson 1: Hello Lesson 2: I'm a mason Lesson 3: What's your job? Lesson 4: What is it? Lesson 5: My level is new Lesson 6: My house Lesson 7: Where's your school? Lesson 8: Whose trowel is it? Lesson 9: Everyday conversation Lesson 10: Review Lesson 1 Lesson 11: What colour is the ceiling? Lesson 12: I can build and plaster Lesson 13: Can you bring me some cement? Lesson 14: Do this! Don't do that! Lesson 15: Could you show me the way to the factory? Lesson 16: I have got a lot of bricks Lesson 17: How much cement has he got? Lesson 18: In the restaurant Lesson 19: What's the matter with your friend? Lesson 20: Review Lesson 2 Lesson 21: What's on TV tonight? Lesson 22: What's the weather like today? Lesson 23: How heavy is the concrete panel Lesson 24: What are you doing? Lesson 25: They are concereting. Let's help them Lesson 26: He Works in a construction company Lesson 27: What time does she go to work? Lesson 28: My father Lesson 29: Everyday conversation Lesson 30: Review Lesson 3
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003445  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 844