Thư viện Lạc Hồng
Grammar in Use Intermediate

Ký hiệu xếp giá
425 Grammar
Dewey
425
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
341tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English
Ngày cập nhật
20/09/2004 03:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003447  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 247