Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn viết báo cáo kinh doanh Anh - Việt

Ký hiệu xếp giá
428Hu-V
Dewey
428
Xuất bản
10. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
846tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/09/2004 04:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Bước đầu làm quen với báo cáo thương mại Chương 2: Những kỹ thuật viết hay và dễ hiểu Chương 3: Đặc điểm một bài báo cáo hiệu quả Chương 4: Kỹ thuật giao lưu văn hóa Chương 5: Định rõ vấn đề và lập kế hoạch nghiên cứu Chương 6: Thu thập thông tin : Sưu tầm và nghiên cứu Chương 7: Thu thập thông tin : Nghiên cứu sơ cấp Chương 8: Tổ chức thông tin và lập dàn ý Chương 9: Giải thích thông tin Chương 10: Thảo báo cáo theo nghi thức Chương 11: Báo cáo ngắn và chuyên biệt Chương 12: Cách trình bày bản báo cáo Chương 13: Chứng minh thông tin và thư mục Chương 14: Đồ thị báo cáo Chương 15: Sự chính xác của việc truyền đạt thông tin khi viết báo cáo Chương 16: Trao đổi thông tin thông qua báo cáo miệng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003451  Còn  Rỗi          
100003452  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 448