Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Ký hiệu xếp giá
621.56N5765h 2011
Dewey
621.56
Xuất bản
In lần 4 có bổ sung, sửa chữa. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2011
Mô tả
467tr ; 24 cm
ISBN
8935048912263
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/03/2018 02:13 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm: phân tích các hệ thống điều hòa không khí, tính cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp truyền thống & phương pháp Carrier, tính chọn máy và thiết bị của hệ thống điều hòa không khí, tính toán thiết kế hệ thống đường ống nước, tính toán thiết kế hệ thống đường ống gió.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018174  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 642