Thư viện Lạc Hồng
Sửa chữa máy lạnh & điều hòa không khí: lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đo kiểm

Ký hiệu xếp giá
621.56N5765s 2012
Dewey
621.56
Xuất bản
Tái bản lần thứ 5, có sửa chữa bổ sung. - Khoa học và kỹ thuật, 2012
Mô tả
379tr ; 24 cm
ISBN
8935048921302
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/03/2018 03:37 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu khái niệm cơ bản về kỹ thuật nhiệt, lạnh và điều hòa không khí, các đồ thị lgp-h, đồ thị I-d, ẩm đồ, cách tính tải nhiệt, tải lạnh đơn giản, các sơ đồ máy và thiết bị lạnh, máy và thiết bị điều hòa không khí, tháp giải nhiệt, sơ đồ điện,...Trình bày về các phần kỹ thuật gia công lắp đặt, vận hành, chạy thử bảo dưỡng, sửa chữa, phương pháp đo kiểm, chẩn đoán bệnh nói chung, phương pháp chuẩn đoán bệnh trên đồ thị lgp-h nói riêng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018183  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 747