Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật nhiệt

Ký hiệu xếp giá
621.402B9321k 2015
Dewey
621.402
Xuất bản
Tái bản lần thứ 10, có sửa chữa. - Khoa học và kỹ thuật, 2015
Mô tả
218tr ; 27 cm
ISBN
9786046706236
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/03/2018 08:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu những kiến thức về nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: khái niệm cơ bản, các quá trình nhiệt động của môi chất, chu trình nhiệt động, dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu, trao đổi nhiệt bức xạ, truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018170  Còn  Rỗi          
100018171  Còn  Rỗi          
100018172  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1117