Thư viện Lạc Hồng
Korean grammar in use: Intermediate

Ký hiệu xếp giá
495.75 M6631k
Dewey
495.75
Xuất bản
1. - Hàn Quốc: Darakwon, 2011
Mô tả
432tr ; 26 cm; 1 CD
ISBN
9788927730781
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/03/2018 03:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This is the second volume in the Korean Grammar in Use series which is best selling book for the learners of Korean, one of the most effective texts for learning Korean grammar. Along with the first volume, Beginning to Early Intermediate, which covered the major grammar points learned in most introductory (Levels 1 and 2) Korean courses, this Intermediate volume covers the major grammar points learned in intermediate (Levels 3 and 4) Korean courses.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001037  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 719