Thư viện Lạc Hồng
Korean grammar in use: Advanced

Ký hiệu xếp giá
495.75 A2868k
Dewey
495.75
Xuất bản
1. - Hàn Quốc: Darakwon, 2013
Mô tả
406tr ; 26 cm; 1 CD
ISBN
9788927731160
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/03/2018 03:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The book represents the third volume in the Korean Grammar in Use series. As such, it is designed to assist advanced-level students in organizing the many grammar points covered in the upper-level classes (levels 5-6) of Korean language institutes affiliated with korean universities as well as the grammar knowledge required to pass the Advanced level of the Test of Proficiency In Korean (TOPIK).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001036  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1574