Thư viện Lạc Hồng
Phân tích báo cáo tài chính: lý thuyết, bài tập & bài giải

Ký hiệu xếp giá
657.307PH105Đ 2014
Dewey
657.307
Xuất bản
Lao động xã hội, 2014
Mô tả
524tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/04/2018 10:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về báo cáo tài chính; tổng quan về phân tích báo cáo tài chính của công ty; các phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yếu trong phân tích báo cáo tài chính; phân tích khái quát tình hình tài chính; phân tích khả năng thanh toán; phân tích hiệu quả hoạt động; phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính; phân tích hiệu quả sử dụng vốn; phân tích khả năng sinh lời; phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mỗi chương được bố cục theo ba phần: mục tiêu học tập, nội dung chính của chương, nội dung tóm tắt của chương và ví dụ minh họa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018305  Còn  Đang mượn  NV0000477  Đoàn Thị Hồng Nga  09/07/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1613