Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình kế toán tài chính. Q.1

Ký hiệu xếp giá
657.48G434.1
Dewey
657.48
Xuất bản
Tái bản lần thứ 4, đã chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả
274tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/04/2018 11:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình kế toán tài chính - Quyển 1 giới thiệu tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định; kế toán nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu; kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018312  Còn  Rỗi          
100018576  Còn  Rỗi          
100018577  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1583