Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình kế toán tài chính. Q.3

Ký hiệu xếp giá
657.48G434.2
Dewey
657.48
Xuất bản
Tái bản lần 4, đã chỉnh sửa và bổ sung. - Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả
335tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính
Ngày cập nhật
16/04/2018 01:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình kế toán tài chính - Quyển 3 trình bày: kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán phải thu, phải trả nội bộ; kế toán thuế; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; bản thuyết minh báo cáo tài chính; sai sót trong kế toán; thay đổi chính sách kế toán và ước tính các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm; tổ chức công tác kế toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018311  Còn  Rỗi          
100018610  Còn  Rỗi          
100018611  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1646