Thư viện Lạc Hồng
Hoa Kỳ: Phong tục và tập quán

Ký hiệu xếp giá
700Ho-Q
Dewey
700
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
367tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/09/2004 08:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Hiểu người Mỹ : Họ tin gì, Họ sống như thế nào? Phần 2: Đĩa rau trộn - Sự đa dạng về văn hóa ở Hoa Kỳ Phần 3: Những thể chế đào tạo chính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003380  Còn  Rỗi          
100003381  Còn  Rỗi          
100003382  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 903