Thư viện Lạc Hồng
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N3: từ vựng

Ký hiệu xếp giá
495.681H675l 3
Dewey
495.681
Xuất bản
Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017
Mô tả
120tr ; 26 cm
ISBN
8934974133308
Ngôn ngữ
Nhật, Anh, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Nhật
Ngày cập nhật
06/06/2018 02:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày những từ ngữ cấp độ N3 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ theo từng nhóm chủ đề và cách sử dụng chúng; kỹ năng đọc hiểu, nghe và những từ vựng có ích trong sinh hoạt hằng ngày.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001092  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 625