Thư viện Lạc Hồng
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N3. Đọc hiểu

Ký hiệu xếp giá
495.684 H675l 3
Dewey
495.684
Xuất bản
Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017
Mô tả
116tr ; 26 cm
ISBN
8934974133285
Ngôn ngữ
Nhật, Anh, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Nhật
Ngày cập nhật
06/06/2018 03:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày những kỹ năng để tìm kiếm thông tin và nắm bắt ý chính, vừa học vừa ôn lại, củng cố thêm kiến thức về những điểm văn phạm mấu chốt - nền tảng cho việc đọc hiểu, như những cách nối câu, đại từ chỉ định, hư từ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001088  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 41