Thư viện Lạc Hồng
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2. Hán tự

Ký hiệu xếp giá
495.681 H675l 2 2016
Dewey
495.681
Xuất bản
Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2016
Mô tả
176tr ; 26 cm
ISBN
8934974140115
Ngôn ngữ
Nhật, Anh, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Nhật
Ngày cập nhật
06/06/2018 03:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày những kiến thức về ngôn ngữ, Hán tự và những từ được viết bằng Hán tự thường thấy ở những bảng biểu hay những văn bản; kiến thức Hán tự để phục vụ cho phần thi đọc hiểu của kỳ thi năng lực Nhật ngữ theo quy cách mới.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001086  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 497