Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Ký hiệu xếp giá
371.3 Ph-H
Dewey
371.3
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
178tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/09/2004 09:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đại cương về khoa học và nghiên cứu Chương 2: Bản chất lôgic của nghiên cứu khoa học Chương 3: Vấn đề khoa học Chương 4: Giải thuyết khoa học Chương 5: Cơ sở lý luận của đề tài Chương 6: Phương pháp thu thập thông tin Chương 7: Phương pháp xử lý thông tin Chương 8: Viết tài liệu khoa học Chương 9: Trình tự thực hiện đề tài Chương 10: Luận văn khoa học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003373  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1369