Thư viện Lạc Hồng
Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản

Ký hiệu xếp giá
495.65 H6789
Dewey
495.65
Xuất bản
tái bản lần thứ nhất. - H.: Hồng Đức, 2016
Mô tả
247tr ; 24 cm
ISBN
8935246906750
Ngôn ngữ
Nhật, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Nhật ngữ
Ngày cập nhật
12/06/2018 02:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm 28 bài học đề cập các mặt ngữ pháp của tiếng Nhật: câu danh từ; câu động từ; câu tính từ; rủ rê - các động từ cho và nhận; các từ chỉ cảm xúc - động từ chỉ khả năng; tồn tại, sở hữu; các mẫu câu so sánh; mong muốn; động từ ở thể từ điển; thể thông thường và thể lịch sự; câu định ngữ; cho và nhận; thể Khả năng; tự động từ và tha động từ; động từ thể ý chí - cách nói về dự định; thể điều kiện; thể mệnh lệnh, cấm đoán; mục đích cách sử dụng youni, touri; thể bị động, sai khiến; nghe nói , suy đoán; kính ngữ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001074  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 695