Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Ký hiệu xếp giá
371.3Ph-H
Dewey
371.3
Xuất bản
In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1997
Mô tả
199tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/09/2004 09:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các khái niện về khoa học và nghiên cứu khoa học Chương 2: Chọn đề tài chuẩn bị nghiên cứu Chương 3: Các phương pháp: Chọn mẫu, thăm dò xã hội học, quan sát, thí nghiệm, trắc nghiệm Chương 4: Xử lý các dữ liệu, diễn giải Chương 5: Sử dụng phương pháp thống kê để xử lý và phân tích các dữ liệu Chương 6: Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học Chương 7: Những mũi nhọn trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003374  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1157