Thư viện Lạc Hồng
500 câu hỏi luyện thi năng lực Nhật ngữ. Trình độ N1

Ký hiệu xếp giá
495.68N841n 1
Dewey
495.68
Xuất bản
tái bản lần thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017
Mô tả
293tr ; 19 cm
ISBN
8934974139881
Ngôn ngữ
Nhật, Anh, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Nhật ngữ
Ngày cập nhật
12/06/2018 03:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách tập hợp 500 câu hỏi thường gặp trong đề thi Năng lực Nhật ngữ, hướng dẫn ôn cả từ vựng, hán tự, ngữ pháp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001069  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1084