Thư viện Lạc Hồng
Ngữ pháp tiếng Nhật: những mẫu câu cơ bản thường dùng

Ký hiệu xếp giá
495.65 N5767n 2016
Dewey
495.65
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2016
Mô tả
277tr ; 19 cm
ISBN
9786046451136
Ngôn ngữ
Nhật, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Nhật ngữ
Ngày cập nhật
12/06/2018 03:16 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách giới thiệu 50 mẫu câu căn bản có giải thích và minh họa thông qua những ví dụ cụ thể.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001068  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1911