Thư viện Lạc Hồng
194 từ mới người Nhật thường dùng

Ký hiệu xếp giá
495.81M917 2013
Dewey
495.81
Xuất bản
1. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2013
Mô tả
296tr ; 21 cm. + 1 CD
ISBN
8935065655617
Ngôn ngữ
Nhật, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Nhật ngữ
Ngày cập nhật
12/06/2018 03:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách giới thiệu 194 từ mới người Nhật thường dùng, có ví dụ minh họa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001066  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1163