Thư viện Lạc Hồng
日本語総まとめN1文法 : 「日本語能力試験」対策

Ký hiệu xếp giá
495.65 S2521n 1
Dewey
495.65
Xuất bản
1. - Nhật Bản: アスク出版, 2010
Mô tả
145tr ; 26 cm
ISBN
9784872177268
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Nhật ngữ
Ngày cập nhật
13/06/2018 10:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001049  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 914