Thư viện Lạc Hồng
はじめての日本語能力試験N2単語2500

Ký hiệu xếp giá
495.681 T9747 2
Dewey
495.681
Xuất bản
1. - Nhật Bản: アスク出版, 2016
Mô tả
305tr ; 27 cm. + 1 CD
ISBN
9784872179842
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Nhật ngữ
Ngày cập nhật
13/06/2018 02:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Đây là một quyển thuộc bộ sách được chia theo cấp độ của kỳ thi năng lực Nhật ngữ, bao gồm danh sách các từ vựng thường xuất hiện trong kỳ thi và trong sinh hoạt thường ngày, có đề tài theo từng chương, có kèm theo bản dịch tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Việt. Sách có khoảng 2500 từ bao gồm phần từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ liên quan - từ tương đương của các từ vựng căn bản cấp độ N2, tất cả các chữ Kanji đều có phiên âm cách đọc.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001061  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1229