Thư viện Lạc Hồng
日本語総まとめN4文法・読解・聴解 : 「日本語能力試験 (JLPT) 」対策 : 英語・ベトナム語訳

Ký hiệu xếp giá
495.68 S2521n 4 2017
Dewey
495.68
Xuất bản
1. - Nhật Bản: アスク出版, 2017
Mô tả
119tr ; 26 cm + 1 CD
ISBN
9784866390758
Ngôn ngữ
Nhật, Anh, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Nhật ngữ
Ngày cập nhật
13/06/2018 03:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách giới thiệu các điểm thường được đưa ra trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N4, các mẫu câu, đoạn văn, nghe hiểu, các bài tập tổng hợp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001050  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 985