Thư viện Lạc Hồng
Cách mạng kỹ nghệ: Lịch trình kinh tế xã hội - Quyển 1

Ký hiệu xếp giá
300Ca-N
Dewey
300
Xuất bản
Sài Gòn: Tủ sách phát triển dân tộc, 1969
Mô tả
336tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/09/2004 02:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Nhập đề tổng quát Chương 2: Diễn trình kinh tế và biến chuyển xã hội Chương 3: Giải thích các biến chuyển Chương 4: Trọng tâm và biên khu Chương 5: Anh quốc sửa soạn ra khỏi giai đoạn chậm tiến Chương 6: Anh Quốc cất cánh sang thời phát triển tư duy Chương 7: Chức vụ lao công và tư bản trong cách mạng kỹ nghệ Chương 8: Vai trò chính quyền và ngân hàng trong cách mạng kỹ nghệ Chương 9: Tổng kết đệ nhất cách mạng kỹ nghệ Chương 10: Phong trào kỹ nghệ hóa lan tràn từ trọng tâm tới biên khu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003418  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1052